Palvelut

Lämpökuvantaminen

Lämpökuvantaminen on turvallista ja vastaa valokuvien ottamista: ei kipureaktioita, ei karvojen leikkausta, ei säteilyä, ei doping-varoaikaa jne. Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja lämpökuvassa näkyy pintalämpötilaan vaikuttavat kudosmuutokset jopa 6 cm:n syvyydeltä. Käsin tunnustelemalla ei pysty huomaamaan yhtä pieniä lämpötilaeroja tai tutkimaan koko eläintä kerralla yhtä tehokkaasti kuin lämpökuvantamalla. Lämpökuva täydentää ja havainnollistaa objektiivisesti ja kokonaisvaltaisesti sitä, mitä käsi arvioi paikallisesti ja subjektiivisesti. 

Laadukkaalla lämpökameralla nähdään jopa alle 0,1 asteen lämpötilaerot. Raportoimamme lämpökuvantamislöydökset perustuvat FEI:n asettamaan rajaan, jonka mukaan 2,0 asteen ja sitä suuremmat puolierolöydökset ovat diagnostisesti merkitseviä eli liittyvät kliinisiin oireisiin. Jatkuvalla seurannalla on mahdollista puuttua jo pienempiinkin muutoksiin. Lämpötilan puolieron suuruus ei kerro suoraan löydöksen vakavuudesta, vaan löydös tulee vielä yhdistää oireiden kokonaiskuvaan. Diagnoosin saa vain eläinlääkäriltä, mutta keskustelen löydöksistä erittäin mielelläni omistajan ja hoitavan tahon kanssa.

Kuvaustilaksi käy suljettava sisätila, jossa ei ole lämmönlähteitä tai ilmanvaihtoa lähellä eikä suoraa auringonpaistetta. Lämpökuvantaminen onnistuu vaikka täysin pimeässä. Tilaksi riittää esimerkiksi käytävä, jossa hevonen mahtuu poikittain edes karsinan kohdalla. Optimaalinen lämpötila hevosen lämpökuvantamiseen on +20 °C (12-25).

Eläin pitää valmistella huolellisesti lämpökuvantamista varten. Tärkeintä on, että eläin on puhdas ja täysin kuiva eikä altistu juuri ennen kuvantamista auringolle, tuulelle, hoitovalmisteille tai puristaville varusteille. Saat tarkemmat esivalmisteluohjeet varausvahvistuksen mukana. 

Ota yhteyttä, jos kuvantamisesta, siihen vaikuttavista tekijöistä tai kuvauspaikasta on kysyttävää!
Kuvia voidaan tarkastella heti paikan päällä, ja kaikki lämpökuvantamispalvelut sisältävät kuvalliset löydösraportit toimitettuna jälkikäteen.

Käyttötarkoituksia

Mysteerioireet
Eläimistä voi olla vaikea löytää, missä syyt poikkeavalle käytökselle ovat. Lämpökuvantamalla nähdään koko eläin kerralla ja paikallistetaan herkästi tuki- ja liikuntaelinperäiset ongelmat. Löydösten perusteella eläinlääkärin tutkimukset on helpompi kohdentaa oikeaan paikkaan ja oikea hoito löydetään nopeammin.

Käytösongelmat
Eläimistä on vaikeaa huomata, onko sillä kipuja, vammoja tai muita syitä poikkeavalle käytökselle. Lämpökuvantamisen löydösten perusteella omistaja saa myös tukea päätökseen, tarvitseeko tilannetta tutkituttaa eläinlääkärillä.

Vammojen paranemisen seuranta
Lämpökuvantamalla voidaan seurata, mikä vamma-alue on ja miten se esimerkiksi reagoi harjoitteluun. Lämpökuvasta nähdään, milloin alueen puoliero on täysin tasoittunut ja lajiin voidaan palata täysipainoisesti.

Suorituskyvyn parantaminen ja vammojen ennaltaehkäisy
Rasitusvammat aiheuttavat kudosten aineenvaihdunnassa tulehdusmuutoksia jo ennen kiputuntemuksia, ja jänteiden alueella lämpötilan poikkeamat erottuvat jo parikin viikkoa ennen tunnistettavaa oireilua. Tunnistamalla ongelmakohdat ajoissa vältytään pitkiltä harjoitustauoilta ja kalliilta jatkohoidoilta.

Varusteiden sopivuus
Lämpökuvassa nähdään varusteiden hankaavat kohdat.

Hampaat
Lämpökuvassa voidaan havaita tulehduksia myös suun alueella.

Kaviot
Lämpökuvantamalla nähdään helposti kokonaisuus raajojen äkillisistä kiputiloista ja voidaan paikallistaa paikalliset pintalämpöä nostavat vammat tai tulehdukset esim. hevosen kavioista.


Toistuvan lämpökuvaseurannan ansiosta voidaan havaita muutoksia yksittäistä kuvausta herkemmin, jolloin erityisesti alkavien rasitusvammojen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy helpottuu. Säännöllisesti kuvantamalla omistajalla säilyy jatkuvasti kokonaiskäsitys eläimen voinnista, ja lämpökuvaus toimii tehokkaasti yhteistyössä esim. hieronnan kanssa.

Kuvantamisen palvelut

Lämpökuvantamiskartoitus on koko hevosen kattava perustutkimus, kun etsitään oireiden alkulähdettä tai halutaan havainnollinen ja objektiivinen käsitys kokonaistilanteesta. Kuvauksen voi esimerkiksi yhdistää hierojan käyntiin tai raportti voidaan tehdä valmiiksi eläinlääkärille,

Paikallinen lämpökuvaus mahdollistaa yksittäisen vamma-alueen koon arvioinnin sekä objektiivisen hoitovasteen ja paranemisen seurannan. Tavallisesti kannattaa kuvantaa koko eläin, mutta joissakin tilanteissa paikallinen kuvaus tai seuranta on riittävä apu. Lämpökameralla voidaan seurata vamman paranemista myös siteiden alla, esimerkiksi erityisen tulehdusvaaran yhteydessä.

Liikkeen lämpökuvantamiskartoituksessa saadaan näkyville myös kroonistuneita ongelmia ja voidaan paremmin arvioida ongelmakohdan kokonaisvaltaista toiminnallista merkitystä. Liikkeen kuvantaminen sisältää 2 raporttia, kun kuvataan ennen juoksutusta ja sen jälkeen.

Paljasjalkavuolun ylläpito

Kavionseinämän painekohtien tarkistus lämpökuvaamalla ja rakenteen mukaisen vuolun ylläpito kengättömille hevosille.

Otan vuoluun toistaiseksi Nummelan lähialueilta seuranta-asiakkaita, joilla tarkistetaan lämpökuva seuraavien päivien aikana vuolun jälkeen.

Kinesioteippaukset

Kinesioteippaus auttaa mm. kivunlievitystä, korjaamaan liikemalleja sekä vähentämään turvotusta:
  • Lihaskipu, venähdykset ja revähdykset
  • Lihaskireydet
  • Proprioseptiikan ja liikeratojen vahvistaminen esim. hermovammoissa
Teippaus vaikuttaa ihon tuntoaistimukseen ja aineenvaihduntaan sekä asento- ja liiketuntoon. Liikemallien teippauksessa eläimen liikkeen arviointi ja tarvittaessa teippauksen muuttaminen ovat osa onnistunutta teippausta. Teippaus pysyy tavallisesti 3-5 päivää..

Ota yhteyttä

Kysy lisää ja varaa aika:
Etsi