Hae

Palveluehdot

Päivitetty 1.2.2022

Ajan varaaminen palvelua varten muodostaa asiakassuhteen Equitermaan. Ymmärtämällä lämpökuvantamispalvelumme periaatteet yhteistyö on mahdollisimman saumatonta. Lämpökuvantamistutkimuksen toimintaperiaatteet ja rajoitteet on pyritty tuomaan esille jo verkkosivuilla, ja tässä ovat kootusti vielä olennaisimmat. Haluamme tuottaa laadukasta ja luotettavaa palvelua, ja kehitymme jatkuvasti.

Peruutusehdot

Sovittu käynti tulee peruuttaa viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa. Ajan voi peruuttaa viestillä, ja kuittaamme perille tulleet peruutukset parin tunnin kuluessa. Mikäli vahvistusta ei kuulu, on peruutus hyvä varmistaa soittaen. Peruuttamattomasta tai alle 24 tunnin sisällä peruutetusta ajasta veloitamme 40 e varausmaksun sekä turhasta käynnistä toteutuneet km-kulut hinnaston mukaan (myös alle 10 km:n matkoista). Mm. lääkärintodistuksella vahvistettavat tapaukset sovitaan erikseen.

Vastuu eläimestä kuvaustilanteessa

Eläimen omistaja, kuvauksen varannut tai näiden puolesta paikalla oleva kuvaajaa avustava henkilö on vastuussa eläimestä kuvauskäynnin aikana. Kuvaaja ei ole vastuussa käyntinsä aikana eläimen säikähtämisestä, karkaamisesta tai muuten eläimelle tai ympäristölle aiheutuvista vahingoista.

Vastuu löydösten tulkinnasta

Lämpökamera mittaa pintalämpötilaa objektiivisesti, ja raportointi osoittaa puolierot tai keskilinjalla tyypillisesti poikkeavuutta osoittavat kohdat. Puolierojen taustalla voi olla monenlaisia tekijöitä kummalla puolella vain (viileään tai lämpimään suuntaan). Lämpökuvantaja ei ota kantaa syihin, vaan osoittaa poikkeamien sijainnin.

Lämpökuvantajalla ei lähtökohtaisesti ole ammattipätevyyttä eläinten hoitamiseen tai ongelmien diagnosointiin, eikä lämpökuvantajalla näin ollen ole valtuuksia tulkita kuvantamislöydösten merkitystä tai diagnosoida eläimen vaivoja. Kuvantaja ei ole vastuussa johtopäätöksistä, joita löydöksistä keskustellessa voidaan tehdä. Lämpökuvantaminen toimii erinomaisesti pohjustaen eläinlääkärin tutkimuksia.

Vastuu raportoinnissa

Lämpökuvantajan erityisosaaminen kehittyy töitä tehdessä. Kouluttautumalla työn perusperiaatteisiin, huipputason laitteilla sekä edistyksellisellä analyysiohjelmistolla olemme varmistaneet työmme laadun niin hyvin kuin mahdollista heti alusta lähtien. Perusperiaatteena on, että 2.0 asteen ja sitä suurempia puolieroja voidaan pitää diagnostisesti merkitsevinä (FEI:n määritelmä), ja analyysissä tunnistamme ja raportoimme nämä alueet mahdollisimman havainnollisesti.

Lämpökuvan analysointiin liittyy monta muuttuvaa tekijää - mm. vaihtuvat olosuhteet ja elävä eläin. Lämpökuvantaja minimoi kuvattavasta eläimestä lähtöisin olevat virhelähteet ohjeistamalla asiakkaalle asianmukaiset esivalmistelut. Kuvantaja minimoi virhelähteet kuvaustilanteessa tarkistamalla kuvauspaikan sekä kuvattavan eläimen silmämääräisesti. Mahdolliset muut lämpökuvaan vaikuttavat tekijät otetaan huomioon analyysissä, kunhan ne ovat tulleet esille viimeistään kuvaustilanteessa. 

Virhelähteet eivät ole aukottomasti lämpökuvantajan huomioitavissa, ja uudenlaisia tapauksia ja tilanteita tulee väistämättä joskus vastaan. Lämpökuvantaja ei ole korvausvastuussa, jos raportissa on puutteita tai virheellisiä löydöksiä.

Vastuuvapaus omistajan tekemistä päätöksistä

Pelkästään lämpökuvien tai lämpökuvantamisen löydösten perusteella ei tule tehdä tulkintoja eläimen kivusta tai oireiden vakavuudesta. Eläimen omistaja tai muu eläimestä vastuussa oleva, on vastuussa eläimen hyvinvoinnin varmistamisesta ja velvollinen kutsumaan eläinlääkärin eläimen osoittaessa hoitoa edellyttäviä sairauden oireita. Lämpökuvantaja ei vastaa omistajan toimintapäätösten aiheuttamista taloudellisista menetyksistä tai vaikutuksista eläimen terveyteen, vaikka nuo päätökset perustuisivat suorittamaamme lämpökuvantamiseen.

Kiitos, kun luit loppuun asti.