Equiterma

Eläinten diagnostinen lämpökuvantaminen

Käyttökohteita

Vaivojen paikallistaminen

Eläimistä voi olla vaikea löytää, missä syyt poikkeavalle käytökselle ovat. Lämpökuvantamalla nähdään koko eläin kerralla ja paikallistetaan herkästi tuki- ja liikuntaelinperäiset ongelmat. Löydösten perusteella eläinlääkärin tutkimukset on helpompi kohdentaa oikeaan paikkaan ja apu saadaan nopeammin.

 

Epämääräinen oireilu

Eläimistä on vaikeaa huomata, onko sillä kipuja, vammoja tai muita syitä poikkeavalle käytökselle. Lämpökuvantamisen löydösten perusteella omistaja saa tukea päätökseen, tarvitseeko tilannetta tutkituttaa eläinlääkärillä.

 

Vammojen paranemisen seuranta

Lämpökuvantamalla voidaan seurata, miten vamma-alue reagoi uudelleen aloitettuun harjoitteluun, ja nähdään, milloin alueen puoliero on tasoittunut ja lajiin voidaan palata täysipainoisesti.

 

Suorituskyvyn parantaminen ja vammojen ennaltaehkäisy

Rasitusvammat aiheuttavat kudosten aineenvaihdunnassa tulehdusmuutoksia jo ennen kiputuntemuksia, ja jänteiden alueella lämpötilan poikkeamat erottuvat jo parikin viikkoa ennen tunnistettavaa oireilua. Mm. toistuva yksipuolinen liikkuminen tai jatkuva toispuoleisuus nostavat vammariskiä. Tunnistamalla ongelmakohdat ajoissa vältytään pitkiltä harjoitustauoilta ja kalliilta jatkohoidoilta.

 

Vammojen ennaltaehkäisyssä ja aikaisessa havainnoinnissa suosittelemme kuvantamista 1-2 päivää kovan harjoituksen tai kilpailun jälkeen, jolloin palautumisen viivästyminen erottuu parhaiten.

 

Varusteiden sopivuus

Lämpökuvantamalla nähdään varusteiden hankaavat kohdat ja voidaan tarkistaa hevosen satulan istuvuus.

 

Hampaat

Posken läpi voidaan havaita lämpötilan nousua ja mahdollisia tulehduksia myös eläimen suun alueella.

 

Kaviot ja varpaiden alue

Lämpökuvantamalla nähdään helposti kokonaisuus raajojen äkillisistä kiputiloista ja voidaan paikallistaa paikalliset pintalämpöä nostavat vammat tai tulehdukset esim. hevosen kavioista tai koiran varpaista.

Lämpökuvaus diagnostisessa käytössä

Lämpökuvaus on jo vanha tekniikka, mutta nykyään parempien kameroiden ja laatua varmistavien menetelmien myötä sen hyödyt alkavat näkyä terveydenhuollossa ja eläinten hoidossa. Lämpökuvantaminen on turvallinen tutkimismenetelmä, joka vastaa valokuvien ottamista eläimestä: ei kipua, ei karvojen leikkausta, ei säteilyä, ei doping-varoaikaa... Käsin tunnustelemalla ei pysty huomaamaan yhtä pieniä lämpötilaeroja tai tutkimaan koko eläintä kerralla yhtä tehokkaasti kuin lämpökuvantamalla.

 

Terveen eläimen kehon pintalämpötila vaihtelee symmetrisesti molemmilla puolilla. Lämpökuvien analyysissä etsitään alueet, joissa pintalämpötilassa on puolieroja ja poikkeamia. Tulehdukselliset vaivat ja vammat voidaan yleensä paikantaa ainakin 5-6 cm:n syvyydeltä. Lämpökuvantaminen ei kerro oireiden syitä, mutta se helpottaa hoidon tarpeen arviointia ja jo löydöksen sijainti auttaa merkittävästi ongelman tunnistamisessa. Tarvittaessa eläinlääkäri antaa diagnoosin muiden tutkimusten perusteella. Lämpökuvantaminen sopii erinomaisesti ennen eläinlääkärikäyntiä tuki- ja liikuntaelinvaivojen diagnosoinnin helpottamiseksi tai vaikka avuksi ostotarkastukseen. 

 

Raportoimamme lämpökuvantamislöydökset perustuvat FEI:n asettamaan rajaan, jonka mukaan 2,0 asteen ja sitä suuremmat puolierolöydökset ovat diagnostisesti merkitseviä, eli liittyvät lähes poikkeuksetta kliinisiin oireisiin tai löydöksiin.

Vammat ja vaivat näkyvät lämpökuvantamisessa siltä osin kuin niiden aiheuttamat muutokset vaikuttavat ihon pintalämpötilaan saakka. Turvotukset, arpikudos, mätä, verenkierron estyminen, ontuminen ja hermovammat aiheuttavat yleensä alueen näkymisen viileänä, kun taas tulehdukset, akuutit vammat ja kasvaimet näkyvät yleensä korkeampana lämpönä. Ihonalaisen rasvakudoksen määrä vaikuttaa lämmön johtumiseen ihon pinnalle saakka. Erityisesti pitkään jatkuneet vaivat voivat näkyäkseen vaatia lepotilan kontrollikuvat sekä rasituksen jälkeiset kuvat. Lämpötilan puolieron suuruus ei kerro suoraan löydöksen vakavuudesta, vaan löydöksen merkityksestä kertoo usein enemmän löydökseen liittyvä oireilu sekä sen syyt ja sijainti.


Eläinlajista riippuen otetaan noin 30-40 kuvaa, joista saadaan yleiskuva koko eläimestä. Lisää kuvataan tarvittaessa oireiden mukaan. Saat kuvallisen raportin diagnostisesti merkitsevistä ja oirekuvaan liittyvistä lämpökuvantamislöydöksistä.

Kuvauspaikka

Kuvaustilan tulee olla vedoton, eikä lähellä saa olla lämmönlähteitä tai suoraa auringonpaistetta. Lämpökuvantaminen onnistuu vaikka täysin pimeässä.

 

Hevosten kuvaaminen sivusuunnasta vaatii noin viiden metrin etäisyyden, jotta koko hevonen mahtuu yhteen kuvaan. Usein esimerkiksi vesiboksi tai leveäovinen karsina käytävän vieressä riittää tähän.

 

Lämpökuvantaminen onnistuu hyvin 12-25 Celsius-asteessa. Optimaalinen lämpötila kuvantamiseen on 20 °C. 


Eläimen karvapeite vaikuttaa lämpökuvantamiseen. Pitkä- ja kiharakarvaisilla koirilla viileämpi ympäristö tuo ihon pintalämpötilan paremmin esille. Symmetrisesti klipattu eläin voidaan lämpökuvantaa. Yksittäisiltä klipatuilta alueilta voidaan seurata ajan myötä esimerkiksi vamma-alueen kokoa ja kudoksen parantumista.

Esivalmistelu

Eläin pitää valmistella huolellisesti lämpökuvantamista varten, jotta tutkimus on luotettava. Monet asiat jopa yli vuorokauden ajalta vaikuttavat kuvantamisen luotettavuuteen.

 

Tärkeintä on, että eläin on puhdas ja kuiva eikä altistu juuri ennen kuvantamista auringolle, tuulelle, hoitovalmisteille tai puristaville varusteille.

 

Saat esivalmisteluohjeet varausvahvistuksen mukana. Ota yhteyttä, jos kuvantamiseen vaikuttavista tekijöistä tai kuvauspaikasta on kysyttävää.

Kinesioteippaus

Kinesioteippauksella pyritään lievittämään paikallista kipua, korjaamaan liikemalleja sekä vähentämään turvotusta. Teippaus vaikuttaa ihon tuntoaistimukseen ja aineenvaihduntaan sekä asento- ja liiketuntoon. Teippaus pysyy tavallisesti 3-5 päivää. Kinesioteippauksessa eläimen liikkeen arviointi ja tarvittaessa teippauksen muuttaminen ovat osa onnistunutta teippausta. (Rocktape Equine -materiaali, 2014.)

 

  • Lihaskipu ja repeämät

  • Lihaskireys

  • Jalkojen arkuus

  • Pidentämään lihaskalvojen käsittelyn vaikutuksia

  • Kuntoutuksessa virheasentojen korjaamiseen ja oikeiden liikeratojen vahvistamiseen